Môj účet
V košíku: 0ks / 0.00 €
Zobraziť košík
Produkty
Kontakt

IN kom, s.r.o.
Cesta pod Hradovou č. 40
040 01 Košice

Mobil: 0907 926 015
Tel.: 055 / 7293551,7293552 
E-mail: inkom@inkom.sk

 

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 7.30 - 16.00
Sobota - Nedeľa: zatvorené

Registrácia

Korektným vyplnením registračného formulára budete zaradený medzi našich spotrebiteľov. Po vykonaní registrácie Vám bude na uvedenú emailovú adresu zaslaný informatívny e-mail s aktivačným odkazom. Pre aktivovanie Vášho konta je potrebné na daný odkaz kliknúť. 

Svojou registráciou vyjadrujete súhlas s prevádzkovými pravidlami webu a s obchodnými podmienkami, vrátane uznesenia o ochrane osobných údajov podľa smernice GDPR

www.inkom.sk/sprievodca-nakupom/ochrana-osobnych-udajov/

Povinné údaje sú označené červenou farbou.

Informácie o užívateľovi
Kontaktné údaje
Prihlasovacie údaje
0%
Ochrana osobných údajov GDPR

GDPR (The General Data Protection Regulation) je Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 zameriavajúce sa na pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Jeho účinnosť nastáva dňom 25.5.2018, kedy sa stane najkomplexnejším súborom pravidiel na ochranu údajov na svete.

ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA (článok 24 GDPR)

Naša spločnosť sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať internú organizačnú smernicu pre spracovanie a ochranu osobných údajov vo firme, (ďalej len smernica GDPR), ktorá je vypracovaná v súlade nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/697, z 27.aprila 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29.novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov a zákonov.

Objednaním tovaru a poskytnutím svojích osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním podľa smernice GDPR.

Právny základ - článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR -spracovanie osobných údajov ( meno, priezvisko, titul, adresa) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná -  Zákon č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty , údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu.

Pravny základ - článok 6, ods. 1 písmeno b) GDPR -spracúvanie osobných údajov ( email, telefónny kontakt ) - nevyhnutné k plneniu zmluvy (objednávky ).

Spracovanie a archivácia písomností v listinnej a elektronickej podobe v mieste sídla prevádzkovateľa prebieha za všetkých okolností tak, aby predpisy o ochrane osobných údajov neboli porušené a nedošlo k zneužitiu osobných údajov fyzických osôb.

Aktualizáciu osobných údajov môže návštevník stránky uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení sa.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov