Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0907926015
E-mail: inkom@inkom.sk

Fakturačná adresa:
IN kom, s.r.o.
Cesta pod Hradovou 40
04001 Košice

IČO: 36200361
DIČ: 2020060471
IČ DPH: SK2020060471

Sme platcovia DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: sro, vložka číslo: 11826/V.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár