Doprava a platba

Doprava:

Dovoľujeme si Vás upozorniť ,že si vyhradzujeme právo na zmenu spôsobu ako aj ceny prepravných nákladov v závislosti od povahy, rozmerov  a skutočnej hmotnosti objednaného tovaru.

Samozrejme si to s Vami najprv vykonzultujeme.

Z klasických cien prepravy sú vylúčené :

stožiare , výložníky , rúrky rovné , lišty žľaby a iný nadrozmerný tovar nad 2m

guľatina, pásovina , AlFE lano, zbernice ALU a Cu

káble nad rámec hmotnosti a rozmerov bežnej dopravy , sádra 30kg

káble na bubnoch , väčší objem tovaru na paletách atď.

Predávajúci dodá odberateľovi tovar na miesto, ktoré odberateľ uviedol v objednávke. Predávajúci poisťuje tovar pre prípad škody počas jeho prepravy.
Náklady na prepravu a balenie závisia od hmotnosti a povahy objednaného tovaru a hradí ich odberateľ, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom. V prípade nedoručenia zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu.
Tovar sa považuje za doručený, ak bol dopravený na miesto určenia uvedené v objednávke.
Akékoľvek závady alebo neodovzdanie dokumentov je odberateľ povinný hlásiť najneskôr v nasledujúci pracovný deň, a oznámiť predávajúcemu, inak sa na tovar bude hľadieť, ako na tovar prevzatý bez závad. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci nie je povinný prevziať zásielku a ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Tovar vylúčený z klasických cien dopravy naceňujeme vždy individuálne

Platby:

Minimálna hodnota objednávky je 10,- EUR  bez DPH

1. Zaplatiť za objednávku môžete vopred bankovým prevodom , určite to využite ,kurier Vám môže nechať tovar u známych u suseda a nemusíte zháňať hotovosť.

2. Dobierku pri prevzatí od kuriéra viete zaplatiť hotovosťou alebo kartou. Dobierka stojí naviac 1,20,- EUR 

3.Hotovosťou pri prevzatí tovaru na predajni poprípade nášmu šoférovi ( len v prípade rozvozu naším autom a len po dohode)

4.bezhotovostne na základe vystavenej faktúry so splatnosťou ( platí len pre zmluvných zákazníkov s uzatvorenou platnou zmluvou a pokiaľ maju uhradené všetky faktury v splatnosti.